Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Chrzciny II

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Chrzciny II... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć II

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1...

czytaj dalej

Zaproszenia komunijne

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - zaproszenia komunijne... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Chrzciny

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Chrzciny... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Dzieła Uczestników CIS – zaproszenia na ślub

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - wyjątkowe zaproszenia na ślub Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.