Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

CIS handmade 1

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności CIS "Podaj Dalej" - handmade  Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363 stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com Projekt...

czytaj dalej

Pamiątki okolicznościowe

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Pamiątki: I Komunii Św. oraz urodziny... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973...

czytaj dalej

Ślub

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Ślub ... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć III

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1...

czytaj dalej

Chrzciny II

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Chrzciny II... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.