Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Szopki krakowskie

Szopki krakowskie

Z życia CIS „Podaj Dalej”
20.12.2019
Uczestnicy CIS odwiedzili Muzeum Częstochowskie. Obejrzeli wystawę szopek krakowskich i wzięli wraz z dziećmi udział w warsztatach szopkarskich.

czytaj dalej
DOSL Mirów/CIS/SP 27

DOSL Mirów/CIS/SP 27

W ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów a Szkołą Podstawową nr 27, Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” pomagają w pracach remontowych i odświeżaniu pomieszczeń dydaktycznych.

czytaj dalej
W lokalnych mediach

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach o Nas…
Rozmowa Tygodnia Częstochowskiego 09.11.2019
Gościem Martyny Słabikowskiej była Agnieszka Gruziewska prezes Stowarzyszenia Podaj Dalej

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.