Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności

Zakładki

Oto najnowsze prace Uczestników CIS „Podaj Dalej” – ozdobne zakładki do książek…

Zachęcamy do zamawiania. Istnieje możliwość personalizacji zakładki…

Przyjmujemy również zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. ….

czytaj dalej

CIS rem bud

Z życia CIS „Podaj Dalej”:
Kolejny etap prac remontowo-budowlanych w wykonaniu Uczestników warsztatów…

czytaj dalej

Zbiórka nakrętek nadal trwa

Masz zalegające w domu/piwnicy/garażu nakrętki…???
Pozbądź się ich – oddaj je do Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”.
Przynieś je do naszej siedziby na Złotą 47
lub zadzwoń pod numer tel.: 517 504 501 i umów się na odbiór.

czytaj dalej

Pożegnanie Basi

Uczestnicy warsztatów CIS „Podaj Dalej” i Pracownicy Stowarzyszenia żegnali Panią Basię i świętowali jej przejście na zasłużoną emeryturę…

czytaj dalej

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.