Dokumenty Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia „Podaj Dalej”

Decyzja Wojewody Śląskiego o nadaniu statusu „Centrum Integracji Społecznej”.

Zezwolenie na placówkę wsparcia dziennego

Klauzula informacyjna RODO

Deklaracja dostępności cyfrowej

Skip to content