Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”

REMONTOWO-STOLARSKI

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik budowlany oraz pracownik robót wykończeniowych. Zajęcia odbywają się na terenie dwóch budynków w Częstochowie. Uczestnictwo polega na wykonywaniu prostych robót wykończeniowych i stolarskich oraz przygotowywaniu materiału do użycia.

POLIGRAFIA I INTROLIGACJA 

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik introligatorni, pracownik poligraficzny oraz sprzedawca. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: wykonywanie ulotek, plakatów, zaproszeń, podziękowań, usługi kserograficzne, oprawa prac, laminowanie, bindowanie itp.

WARSZTATY
W CIS „PODAJ DALEJ”

Czekamy na Państwa zgłoszenia !

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie

tel.: 733-973-363

ARANŻACJA WNĘTRZ I HANDMADE

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: krawiec, dekorator, stolarz oraz sprzedawca. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: szycie firan, zasłon, narzut, poszew, elementów dekoracyjnych, tzw. „mała stolarka” nakierowana na indywidualne zamówienia, wytwarzanie drobnych elementów dekoracyjnych.

ADMINISTRACJA I TELEINFORMATYKA

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik biurowy, sekretarka, pracownik administracyjny. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: nauka obsługi sekretariatu, prace biurowe, proste czynności z zakresu księgowości, obsługa urządzeń biurowych.

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content