Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY jest dofinansowany ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu
Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-
2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

 

     Projekt „Wsparcie Rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „Klub Bystrzak””, realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w partnerstwie
z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekty „Akcja-Aktywizacja” i „Akcja-Aktywizacja II” są dofinansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Aktualności

MINI GRANTY – czerwiec 2024

MINI GRANTY – czerwiec 2024

W czerwcu 2024 roku nasi Wolontariusze zrealizowali kolejne mini granty: "Piknik Rodzinny" oraz "Kącik relaksu".Mini grant "Piknik rodzinny" połączony z obchodami Dnia Dziecka został zorganizowany wspólnie z kadrą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Częstochowie. W...

czytaj dalej

WYNIKI KONKURSU

UWAGA!!! WYNIKI KONKURSU!!! W dniu 23.05.2024 w ramach projektu Wolontariat Specjalistyczny został rozstrzygnięty konkurs na mini granty ogłoszony jakiś czas temu na naszej stronie fb. Miło nam poinformować, że wyłoniliśmy dwa zwycięskie wnioski. Relacja z realizacji...

czytaj dalej
ARTYKUŁY DO SPRZEDAŻY

ARTYKUŁY DO SPRZEDAŻY

W ramach warsztatów w Centrum Integracji Społecznej wykonujemy następujące rzeczy: – kartki okolicznościowe, które są w całości ręcznie wykonane, wykonujemy kartki personalizowane na każdą okazję - istnieje możliwość zamieszczenia własnego tekstu,– stroiki, które...

czytaj dalej

Współpracujemy z

Skip to content