Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY jest dofinansowany ze środków
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu
Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-
2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

 

     Projekt „Wsparcie Rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „Klub Bystrzak””, realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w partnerstwie
z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekty „Akcja-Aktywizacja” i „Akcja-Aktywizacja II” są dofinansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

     Projekt „Wsparcie Rodzin poprzez utworzenie świetlicy z elementami socjoterapii i pracy podwórkowej „Klub Bystrzak””, realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” w partnerstwie
z Fundacją Chrześcijańską „Adullam” ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX, Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs.

Projekty „Akcja-Aktywizacja” i „Akcja-Aktywizacja II” są dofinansowane ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Aktualności

ARTYKUŁY DO SPRZEDAŻY

ARTYKUŁY DO SPRZEDAŻY

W ramach warsztatów w Centrum Integracji Społecznej wykonujemy następujące rzeczy: – kartki okolicznościowe, które są w całości ręcznie wykonane, wykonujemy kartki personalizowane na każdą okazję - istnieje możliwość zamieszczenia własnego tekstu,– stroiki, które...

czytaj dalej

WOLONTARIAT SPECJALISTYCZNY

Od października 2023r. rozpoczęliśmy długoterminowy 3 letni projekt, którym jest WOLONTARIAT SECJALISTYCZNY realizowany z Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, z programu „Wsparcie organizacji...

czytaj dalej

NAKRĘTKOWA CZĘSTOCHOWA

Uprzejmie informujemy, że w dalszym ciągu trwa akcja "Nakrętkowa Częstochowa" edycja 2023/2024.  Aktualnie zbieramy nakrętki dla naszych stałych podopiecznych m.in. Jacek W., Tomasz B., Aleksandra P. Serdecznie zapraszamy szkoły, przedszkola oraz inne instytucje do...

czytaj dalej

Współpracujemy z

Skip to content