Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – do pobrania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Akcja-Aktywizacja”
do kontaktu z naszym biurem przy ul. Złotej 47 w Częstochowie.

 

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Akcja-Aktywizacja”. Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada rozwój Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” na terenie Gminy Miasta Częstochowy a także reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców poprzez uczestnictwo w utworzonych warsztatach.

 

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content