Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Warsztaty

Zapraszamy do uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej
przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym “Podaj Dalej”.
Proponujemy udział w czterech warsztatach (opis poniżej),

w których każdy znajdzie przestrzeń dla siebie.

Dodatkowo oprócz warsztatów zapewniamy BEZPŁATNIE:

  • codzienny posiłek regeneracyjny,
  • porady prawne,
  • wyjścia do miejsc kultury i rozrywki,
  • zajęcia w budynku (nie prowadzimy zajęć w terenie) przez 4 dni w tygodniu,
  • zajęcia pod kierunkiem instruktora,
  • badania lekarskie, szkolenie BHP,
  • raz w tygodniu (piąty dzień) zajęcia integracyjne i kulturalno-edukacyjne,
  • zajęcia z doradcą zawodowym,
  • zajęcia z aktywnym pośrednikiem pracy,
  • kursy dokształcające.

Warsztat remontowo-budowlany

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik budowlany oraz pracownik robót wykończeniowych. Zajęcia odbywają się na terenie dwóch budynków w Częstochowie. Uczestnictwo polega na wykonywaniu prostych robót wykończeniowych oraz przygotowywaniu materiału do użycia.

 

Warsztat poligrafii

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik introligatorni, pracownik poligraficzny oraz sprzedawca. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: wykonywanie ulotek, plakatów, zaproszeń, podziękowań, usługi kserograficzne, oprawa prac, laminowanie, bindowanie itp.

Warsztat aranżacji wnętrz

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: krawiec, dekorator, stolarz oraz sprzedawca. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: szycie firan, zasłon, narzut, poszew, elementów dekoracyjnych, tzw. „mała stolarka” nakierowana na indywidualne zamówienia, wytwarzanie drobnych elementów dekoracyjnych.

Warsztat administracji

W ramach warsztatu uczestnicy podejmą naukę zawodów takich jak: pracownik biurowy, sekretarka, pracownik administracyjny. W trakcie nauki zawodu będą realizować usługi takie jak: nauka obsługi sekretariatu, prace biurowe, proste czynności z zakresu księgowości, obsługa urządzeń biurowych.

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content