Szopki krakowskie

Szopki krakowskie

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Z życia CIS… 20.12.2019Uczestnicy CIS odwiedzili Muzeum Częstochowskie. Obejrzeli wystawę szopek krakowskich i wzięli wraz z dziećmi udział w warsztatach szopkarskich. Projekt „Akcja-Aktywizacja”...
DOSL Mirów/CIS/SP 27

DOSL Mirów/CIS/SP 27

DOSL Mirów – Aktualności Współpraca partnerskaDOSL Mirów/CIS/SP 27 W ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów, a Szkołą Podstawową nr 27, Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” pomagają w pracach remontowych i odświeżaniu pomieszczeń dydaktycznych. Zadanie...
Spotkanie wigilijne CIS

Spotkanie wigilijne CIS

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy...
Skip to content