Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

CIS czyli „AKCJA AKTYWIZACJA”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Akcja-Aktywizacja” na spotkanie organizacyjne, które odbędzie sie w dniu 9.07.2018 o godz. 13.00 przy ulicy Złotej 47 w Częstochowie.

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada rozwój Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” na terenie Gminy Miasta Częstochowy a także reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców poprzez uczestnictwo w utworzonych warsztatach. Zakłada się utworzenie nowych czterech warsztatów w Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej”. Pierwszy warsztat to warsztat remontowo-budowlany, drugi to warsztat poligrafii, trzeci to warsztat aranżacji wnętrz i czwarty – warsztat administracji.

Planuje się aktywizację 82 uczestników przez okres 24 miesięcy. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Dofinansowanie Projektu z UE 1 547 299, 20 PLN, całkowita wartość projektu: 1 820 352,00.

REKRUTACJA – RUSZYŁA

do projektu „Akcja – Aktywizacja”

Zapraszamy:

  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowo-bytowej,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby bezdomne,
  • osoby zwolnione z zakładu karnego,
  • osoby uzależnione,
  • uchodźców.

Zapewniamy przekwalifikowanie zawodowe w zakresie programu reintegracji społecznej i zawodowej:

 • grupa remontowo – budowlana,
 • grupa poligrafii (reklama),
 • grupa aranżacji wnętrz (produkcja dekoracji),
 • grupa administracji (przygotowanie biurowe).

Ponadto:

 • codzienny posiłek,
 • zajęcia z doradcą zawodowym,
 • zajęcia z prawnikiem,
 • zajęcia z pracownikiem socjalnym,
 • bezpłatne wyjścia do miejsc kultury i rozrywki dla uczestników i ich rodzin.

Uczestnicy otrzymują miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach:

ul. Złota 47 oraz ul. Limanowskiego 45

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie.

Czekamy na Państwa zgłoszenia !

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie

tel.: 733-973-363

 

Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
8:00 – 16:00
Kwiaty za elektrograty

Kwiaty za elektrograty

DOSL Mirów – Aktualności         Kwiaty za elektrograty Współpraca między mieszkańcami Dzielnicy Mirów, podopiecznymi Centrum Integracji Społecznej "Podaj Dalej" zaowocowała, a raczej zakwitła sadzonkami wrzosów, które ozdobiły posesję przy ul....

czytaj dalej
Wesołych Świąt

Wesołych Świąt

W tym wyjątkowym czasie i na te Wyjątkowe Święta Wielkanocne składamy Państwu życzenia zdrowia, zachowania pogody ducha, optymizmu i poczucia, że dzięki wspólnemu działaniu przetrwamy ten ciężki czas z nadzieją powrotu do normalności i wdzięcznością za to, że będziemy...

czytaj dalej
Skip to content