Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej”

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

REKRUTACJA
DO PROJEKTU

„AKCJA-AKTYWIZACJA II”

Czekamy na Państwa zgłoszenia !

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie

tel.: 733-973-363

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada rozwój Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” na terenie Gminy Miasta Częstochowy, a także reintegrację społeczną i zawodową mieszkańców poprzez uczestnictwo w utworzonych warsztatach. Zakłada się rozwój czterech warsztatów w Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej”. Pierwszy warsztat to warsztat remontowo-stolarski, drugi to warsztat poligrafii i introligacji, trzeci to warsztat aranżacji wnętrz i handmade oraz czwarty – warsztat administracji i teleinformatyki.

Planuje się aktywizację 113 uczestników.
Projekt realizowany będzie w okresie
od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2023 r.
Dofinansowanie Projektu z UE:
1 816 770,61 PLN
Całkowita wartość projektu:
2 137 377,19 PLN.

CIS czyli
„AKCJA-AKTYWIZACJA II”

Zapewniamy przekwalifikowanie zawodowe w zakresie programu reintegracji społecznej i zawodowej:

 • warsztat remontowo – stolarski,
 • warsztat poligrafii i introligacji,
 • warsztat aranżacji wnętrz i handmade,
 • warsztat administracji i teleinformatyki.

Więcej o warsztatach CIS…

Zajęcia odbywają się w dwóch lokalizacjach:

 • ul. Złota 47
 • ul. Limanowskiego 45

Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie.

Zapraszamy:

  • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowo-bytowej,
  • osoby bezrobotne,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby bezdomne,
  • osoby zwolnione z zakładu karnego,
  • osoby uzależnione,
  • uchodźców.

Uczestnicy otrzymują miesięczne świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, które jest wolne od zajęć komorniczych.

 

Ponadto:

 • ciepły codzienny posiłek,
 • zajęcia z doradcą zawodowym i aktywnym pośrednikiem pracy,
 • doradztwo prawne,
 • wsparcie psychologiczne,
 • doradztwo księgowe,
 • pakiety reintegracyjne po półrocznym uczestnictwie,
 • bezpłatne wyjścia do miejsc kultury i rozrywki dla uczestników i ich rodzin.

PLIKI DO POBRANIA

ZAMÓWIENIA

REGULAMIN

Zobacz co nowego w CIS „Podaj Dalej”

Oferta pracy – Psycholog (1/2 etatu)

Oferta pracy – Psycholog (1/2 etatu)

Nabór trwa do 15 kwietnia 2021r. godz. 12:00 Więcej informacji: http://www.stowarzyszeniepodajdalej.pl/nabor-na-stanowisko-psycholog-1-2-etatu/?fbclid=IwAR12OWfQvJAD-n6N5BMQ4uZbfQXzy-XDhL2dizJD57NRFQJjtnp-ywhzBDk

ZAJĘCIA GRUPOWE Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

ZAJĘCIA GRUPOWE Z TERAPEUTĄ UZALEŻNIEŃ

Uczestnicy naszego Centrum mają możliwość cyklicznie brać udział w zajęciach grupowych o charakterze psychoedukacyjnym ze specjalistą psychoterapii uzależnień.

Skip to content