Dzieła Uczestników CIS – kartki okolicznościowe

Dzieła Uczestników CIS – kartki okolicznościowe

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Dzieła Uczestników CIS „Podaj Dalej” – kartki okolicznościowe Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733...
Tydzień Kobiet w DOSL Mirów

Tydzień Kobiet w DOSL Mirów

DOSL Mirów – Aktualności Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja,...
Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć

Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna...
Ankieta dla mieszkańców dzielnicy Mirów

Ankieta dla mieszkańców dzielnicy Mirów

DOSL Mirów – Aktualności Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Kierujemy ją do mieszkańców dzielnicy Mirów w celu zapoznania się z Państwa opiniami i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam do...
Skip to content