Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – zamówienia

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na dostawę:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na dostawę:

Zapraszamy do udziału w postępowaniach.

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” ogłasza nabór na stanowiska instruktorów warsztatów zajęciowych w Centrum Integracji Społecznej:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na świadczenie usług:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usług:

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza do składania ofert na:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Skip to content