Nasza misja i cele

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

Działamy nieprzerwanie od 2009 roku i posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Dodatkowo od 2017 roku jesteśmy też przedsiębiorstwem społecznym. Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom z niepełnosprawnością, ubogim, bezrobotnym, dzieciom, rodzinom, osobom samotnym oraz wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i innych osób potrzebujących, stwarzanie im warunków pracy i rozwoju osobistego, a także prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Ponadto celem Stowarzyszenia jest edukacja ekologiczna oraz propagowanie ekologicznych działań i zachowań. Zajmujemy się m.in.:

  • zbiórką plastikowych nakrętek, pod nazwą „Nakrętkowa Częstochowa” oraz „Nakrętkowe pomaganie”
  • pomocą materialną dla osób z niepełnosprawnością, poprzez finansowanie rehabilitacji bądź zakup specjalistycznego sprzętu
  • organizowaniem konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży, takich jak „EKO-WYNALAZCY” czy „Olimpiada wiedzy o lesie”
  • reintegracją społeczną i zawodową poprzez prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
  • prowadzeniem Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej – Mirów
  • prowadzeniem „Klub Bystrzaka” dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • prowadzeniem biblioteki na Rakowie dla mieszkańców
  • prowadzeniem zajęć sportowych na mini-siłowni dla wszystkich zainteresowanych takim rodzajem sportu
  • prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie produkcji pelletu i przetwarzania plastiku
  • organizowaniem i promowaniem wolontariatu specjalistycznego

Zarząd

Beata Blukacz-Krawiec

Prezes Zarządu

Joanna Malicka-Kaczmarzyk

Wiceprezes Zarządu

Ewa Migalska

Skarbnik / Sekretarz Zarządu

Paweł Grabiński

Członek Zarządu

Skip to content