DOSL Mirów – Aktualności

Kwiaty za elektrograty

Współpraca między mieszkańcami Dzielnicy Mirów, podopiecznymi Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” zaowocowała, a raczej zakwitła sadzonkami wrzosów, które ozdobiły posesję przy ul. Złotej 47. Lato pożegnaliśmy organizując zbiórkę elektroodpadów, które w ramach przeprowadzanej przez market Castorama akcji „Odbierz kwiaty za elektrograty” zostały wymienione na sadzonki wrzosów. Z początkiem jesieni ruszyły prace ogrodnicze na terenie wokół budynku Stowarzyszenia. Przy współpracy z Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej „Podaj Dalej” zostały zasadzone różnokolorowe wrzosy.

Wszystkim którzy przyczynili się do upiększenia terenu wokół Stowarzyszenia składamy serdeczne podziękowania.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content