DOSL Mirów – Aktualności

Ankieta dla mieszkańców dzielnicy Mirów

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Kierujemy ją do mieszkańców dzielnicy Mirów w celu zapoznania się z Państwa opiniami i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam do zbadania możliwości...

czytaj dalej

Ferie zimowe w DOSL Mirów

Zapraszamy wszystkie dzieci, jak i dorosłych na spędzanie ferii zimowych w Dzielnicowym Ośrodku Społeczności Lokalnej Mirów !!! Od 11 do 23 lutego będzie można skorzystać bezpłatnie z oferowanych zajęć pod okiem naszych animatorów, poniedziałek – piątek w...

czytaj dalej

Na zbliżające się święta…

Na zbliżające się święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i rodzinnej atmosferze. Przychodzący Jezus niech błogosławi i umocni nadzieją w Nowym Roku. Zarząd, Członkowie, Pracownicy i Uczestnicy CIS Stowarzyszenia...

czytaj dalej

Zajęcia dla uczestników DOSL-Mirów - Szkoła Budżetu Domowego.

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa