DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów 15 01 2020

Ruszamy Mirów 15 01 2020

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z DOSL Mirów

ELEMENTY JOGI, TABATA, CROSS-FIT;
ĆWICZENIA: OGÓLNOROZWOJOWE,
WZMACNIAJĄCE, ROZCIĄGAJĄCE

czytaj dalej
DOSL Mirów/CIS/SP 27

DOSL Mirów/CIS/SP 27

W ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów a Szkołą Podstawową nr 27, Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” pomagają w pracach remontowych i odświeżaniu pomieszczeń dydaktycznych.

czytaj dalej
Ruszamy Mirów 11 12 2019

Ruszamy Mirów 11 12 2019

DOSL Mirów – Aktualności         Ruszamy Mirów... ...z DOSL Mirów11 grudnia - zajęcia sportowo-rekreacyjne z DOSL Mirów - fotorelacja Na kolejne ćwiczenia zapraszamy za tydzień. Rozpoczynamy o godz. 16:30.Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej...

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”