DOSL Mirów – Aktualności

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach o Nas…
Rozmowa Tygodnia Częstochowskiego 09.11.2019
Gościem Martyny Słabikowskiej była Agnieszka Gruziewska prezes Stowarzyszenia Podaj Dalej

czytaj dalej
Ruszamy Mirów – 23.10.2019

Ruszamy Mirów – 23.10.2019

Kolejna sportowa środa za nami.

Na kolejne ćwiczenia z DOSL Mirów zapraszamy za tydzień w godz. 16:30-17:30 do Szkoły Podstawowej przy ul. Rozdolnej 5…

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”