DOSL Mirów – Aktualności

Ruszamy Mirów 12 luty 2020

Ruszamy Mirów 12 luty 2020

Co środę spotykamy się na zajęciach sportowo-rekreacyjnych na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 27 przy ul. Rozdolnej 5, o godz. 16:30.

czytaj dalej
Ruszamy Mirów 27 i 29 stycznia 2020

Ruszamy Mirów 27 i 29 stycznia 2020

DOSL Mirów – Aktualności         Ruszamy Mirów... ...z DOSL Mirów27.01.2020. i 29.01.2020 Zajęcia sportowo-rekreacyjne z cyklu Ruszamy Mirów Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”