DOSL Mirów – Aktualności

Promocja DOSLw SP nr 27

DOSL Mirów - Aktualności         Promocja DOSL Mirów w Szkole Podstawowej nr 27   W piątek 28 czerwca 2019 r w Szkole Podstawowej przy ul. Rozdolnej 5 podczas zebrań z rodzicami uczniów odbyła się promocja DOSL Mirów i wakacyjnego harmonogramu...

czytaj dalej

Przerwa świąteczna – Boże Ciało

DOSL Mirów - Aktualności         DOSL Mirów - przerwa świąteczna   Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa:...

czytaj dalej

DOSL Mirów - Aktualności         Wakacje w DOSL Mirów - nowy harmonogram już jest     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz...

czytaj dalej

Spotkanie partnerskie

DOSL Mirów - Aktualności         Spotkanie partnerskie na rzecz dzielnicy Mirów   Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś...

czytaj dalej

Dosl Mirów zaprasza na ławeczkę

DOSL Mirów - Aktualności         DOSL Mirów zaprasza   Serdecznie zapraszamy mieszkańców Mirowa na odpoczynek w cieniu oraz na zajęcia organizowane w ramach DOSL Mirów...Na Złotej 47 czeka na Was przytulne miejsce w cieniu i przyjemny chłodek...

czytaj dalej

Spotkanie dot. rodzin zastępczych

DOSL Mirów - Aktualności         Dni rodzicielstwa zastępczego   W środę 5 czerwca 2019 r w DOSL Mirów odbyło się, w ramach Dni rodzicielstwa zastępczego, spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce rodzin zastępczych. Specjaliści opowiedzieli...

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”