DOSL Mirów – REKRUTACJA

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mirowa
do Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej – Mirów
przy ul. Złotej 47 w Częstochowie.

Trwa rekrutacja do projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

DOSL-Mirów – “mirowski klub mieszkańca” – to propozycja dla częstochowian w każdym wieku, zamieszkujących w dzielnicy Mirów. W ramach DOSL-Mirów oferujemy zajęcia w formie warsztatów edukacyjnych i integracyjnych,które mają zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Członkostwo w DOSL-Mirów umożliwia spędzenie czasu w miłym towarzystwie, pomaga rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Uczestnictwo w zajęciach przyczyni się również do nabycia umiejętności z zakresu
gospodarowania własnymi środkami finansowymi (szkoła budżetu domowego), samoobrony, rozwoju umiejętności psychospołecznych, zwiększenia kompetencji z zakresu języka angielskiego czy obsługi komputera. Życie Klubu uatrakcyjniać będą imprezy organizowane z okazji świąt, wyjścia do teatru czy wspólne oglądanie filmów.

Dołącz do nas i zostań współgospodarzem DOSL Mirów, w którym zrealizujesz swoje pomysły.
Bezpłatne zajęcia odbywają się: od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00 oraz w soboty w godzinach 9:00 – 15:00.
Tu znajdziesz szczegółowy harmonogram zajęć.

Poniżej do pobrania dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content