Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej Mirów

„Mirowski klub mieszkańca” – to propozycja dla Częstochowian w każdym wieku, mieszkających w dzielnicy Mirów.

Dołącz do nas i zostań współgospodarzem nowego miejsca w dzielnicy Mirów, w którym zrealizujesz swoje pomysły !!!

Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Projekt zakłada rozwój Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej na terenie dzielnicy Mirów, w którym podejmowane będą działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom w trudnych sytuacjach życiowych i całym społecznościom na nowo włączyć się do życia społecznego. Realizacja projektu Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów  ma być odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2021 r.

W ramach DOSL Mirów oferujemy:

 • Szkołę Budżetu Domowego – warsztaty z zakresu gospodarowania własnymi środkami
  finansowymi,
 • warsztaty komputerowe,
 • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • zajęcia z samoobrony,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne, elementy jogi i relaksacji,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • bezpłatne porady prawne,
 • warsztaty animacji.
 • organizowanie wolnego czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,
 • pikniki, spotkania integracyjne i tematyczne, imprezy lokalne,
 • korzystanie z wideoteki z psycho-poradnikami,
 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 • wymianę książek.

Realizator DOSL Mirów

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie
tel.: 517 504 501
dosl.podajdalej@gmail.com

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na bezpłatne zajęcia 6 dni w tygodniu.

DO POBRANIA

AKTUALNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

NAKRĘCENI NA POMAGANIE

NAKRĘCENI NA POMAGANIE

Oczywiście, że Stowarzyszenie „Podaj dalej” wspiera akcje zbierania nakrętek! Bądźmy "NAKRĘCENI NA POMAGANIE" Dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy chcą pomóc Michałkowi...

czytaj dalej
Święto Flagi

Święto Flagi

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Dzień Flagi to święto,które zostało ustanowione w 2002 roku. Ma ono na celu propagowanie symboli narodowych i polskiej tożsamości. Nie zapomnijcie o wywieszeniu flag:)...

czytaj dalej
Święto Pracy

Święto Pracy

Pewnie każdy pamięta, że 1 maja to Międzynarodowe Święto Pracy. Poniżej krótki rys historyczny. Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. W 1950 roku rząd komunistyczny nadał dniu 1 maja status...

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

 

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

 

 

Skip to content