„W ochronie zdrowia i życia” to projekt  współrealizowany przez Gminę Miasto Częstochowa.

Projekt skierowany jest do częstochowskich seniorek i seniorów w wieku 65+, zagrożonych nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, w tym głównie osób z problemami w zakresie chorób serca, cukrzycy, depresji i pierwszych objawów demencji.

W ramach projektu „W ochronie życia i zdrowia – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” uczestnicy będą mogli korzystać ze zdalnych usług opieki medycznej i społecznej w miejscu zamieszkania – przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Pracownik zdalnie analizuje sytuację, wspiera podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego, pielęgniarką czy NZOZ).

Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny.

Dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia udziału w Projekcie jest formularz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie lekarskie do celów kwalifikowalności i realizacji wsparcia Seniora w projekcie RPO WSL „W OCHRONIE ŻYCIA I ZDROWIA – nowoczesne technologie teleopiekuńcze i telemedyczne dla mieszkańców Częstochowy i okolic” (wymagane tylko w przypadku braku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez ZUS lub Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Szczegóły dotyczące udziału w projekcie dostępne są u pracownika Biura

Pana Bartłomieja Witkowskiego budynek Urzędu Stanu Cywilnego ul. Marszałka Ferdynanda Focha 19/21 pok. 24

od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30-15.30

tel. 785 854 858 lub 034 37 07 773

Skip to content