DOSL Mirów – Aktualności

Nordic Walking na Mirowie dwa razy w tygodniu

Z uwagi na konieczność dostosowania się do nowych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa i wprowadzeniem w naszym mieście czerwonej strefy zmieniamy naszą ofertę zajęć sportowych.
Zapraszamy dwa razy w tygodniu na zajęcia Nordic Walking* na terenie dzielnicy.
Startujemy o godzinie 16:00 z placu rekreacji ruchowej przy ul. Morenowej.
Ze względu na obostrzenia sanitarne na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy – tel. 517 504 501 do godz. 12:00 w dniu w którym odbywają się zajęcia.

*zapewniamy kijki i płyn do dezynfekcji, przestrzegamy zaleceń dot. COVID-19

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content