DOSL Mirów – Aktualności

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu…

16-22 września 2019

Ekipa DOSL Mirów zaprasza do udziału w zajęciach z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2019
Zobaczcie co dla Was przygotowalismy…

https://www.facebook.com/events/679584659227448/
https://www.facebook.com/events/382448869105112/
https://www.facebook.com/events/2316993351885306/ 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content