DOSL Mirów – Aktualności

Dni rodzicielstwa zastępczego

Chcesz zgłębić temat, przekonać się czy ten obszar Cię zainteresuje,
a może chcesz po prostu dowiedzieć się czegoś nowego i ciekawego?

Zapraszamy do DOSL MIrów w środę 5 czerwca o godz.13:00
na spotkanie edukacyjne dotyczące rodzin zastępczych.

Przyjdź! Spotkanie jest otwarte dla wszystkich!
Udział bezpłatny! Zapraszamy!

Specjaliści opowiedzą m.in.:

• co to są rodziny zastępcze i jaką pełnią rolę
• kto może zostać rodzicem zastępczym
• jak stworzyć rodzinę zastępczą
• chętnie odpowiedzą także na każde nurtujące
pytanie dotyczące rodzicielstwa zastępczego 🙂

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content