DOSL Mirów – Aktualności

Sportowa środa w DOSL Mirów

Kolejna sportowa środa w DOSL Mirów.
Co tydzień prowadzimy zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami samoobrony oraz relaksację z elementami jogi…

Zapraszamy na wspólne ćwiczenia

 

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content