DOSL Mirów – Aktualności

Inauguracja akcji „Wymień się książką”

Masz w swoich zbiorach  książki, które już przeczytałeś?

Brakuje Ci funduszy na zakup nowych?

Nie lubisz, jak przeczytane książki stoją na półce i zbierają kurz?

Daj im drugie życie!

W poniedziałek 4 marca 2019 r. w ramach Tygodnia Kobiet w DOSL Mirów przy ulicy Złotej 47 odbyło się pierwsze spotkanie w gronie miłośników czytania i książek, podczas którego można było wymienić się książkami.

Zasady wymiany są bardzo proste.
Jeśli chcemy oddać książki, możemy je po prostu dostarczyć do DOSL Mirów, a tam znajdą nowy dom.
Można także przynieść książki i na miejscu wymienić na inne.

Na kolejne spotkania w ramach akcji „Wymień się książką”
zapraszamy w każdy poniedziałek w godzinach 12:00 – 18:00 do DOSL Mirów

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content