W dniu 16 października 2018 r. na sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbył się Finał akcji „Nakrętkowa Częstochowa”.

W Finale wzięli udział Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – Andrzej Szczerba, przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” – Prezes Rajmund Gruziewski i Wiceprezes Agnieszka Gruziewska oraz przedstawiciele częstochowskich placówek oświatowych.

Celem konkursu jest wypracowanie u dzieci i młodzieży ale również u osób dorosłych odruchu sortowania odpadów. Zbieranie plastikowych nakrętek kształtuje proekologiczne postawy i zachowania, zachęca do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także staje się bodźcem do poznawania zagadnień związanych z ekologią, recyklingiem oraz wykorzystaniem surowców wtórnych. W zabawie wygrywa placówka, która przez cały rok szkolny zbierze największą liczbę plastikowych nakrętek w przeliczeniu na jednego ucznia. Zgłoszenia do zbiórki plastikowych nakrętek są przyjmowane przez cały rok, zarówno od szkół, firm jak i osób prywatnych.

W trakcie trwania akcji częstochowscy uczniowie zebrali 5 ton plastikowych nakrętek na rehabilitację dla Victorii Kowalczyk.

W edycji  2017/2018 w kategorii  przedszkola zwyciężyło Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka, w kategorii szkoły podstawowe zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 37 im. Jana Pawła II; a w kategorii szkoły ponadgimnazjalne wygrało Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Dodatkowo przyznano również wyróżnienie dla Świetlicy Środowiskowej OHP. Nagrodami dla zwycięskich placówek oświatowych w tym roku były: radiomagnetofony, projektor, zestawy nagłaśniające oraz konsola do gier.

Po wręczeniu nagród zwycięzcom tegorocznej edycji wykonano pamiątkowe zdjęcie z udziałem Laureatów oraz przedstawicieli władz Miasta Częstochowy oraz Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” – organizatora akcji „Nakrętkowa Częstochowa”.

Skip to content