DOSL Mirów – Aktualności

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej” zaprasza na piknik sąsiedzki i uroczyste otwarcie DOSL – MIRÓW, które odbędą się w dniu 27 września 2018 roku, w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Złotej 47.

W programie:

  • uroczyste otwarcie Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej – MIRÓW
  • otwarcie Centrum Integracji Społecznej
  • jesienne grillowanie, popcorn, wata cukrowa
  • zawody sportowe i kolorowanki dla najmłodszych
  • turniej gry w bule, turniej gry w chińczyka
  • malowanie twarzy
  • malowanie w plenerze na sztalugach
  • pokaz filmu “Podaj dalej”, pokaz motocykli
  • alkogogle
  • muzyka na żywo, konkursy, zabawy i wiele innych atrakcji…

 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

Skip to content