„Nakrętkowa Częstochowa”
EDYCJA 2020/2021

Przez lata trwania akcji, dzieci i młodzież (również dorośli) nabywają i utrwalają odruch sortowania odpadów. Akcja skupia się przede wszystkim na plastiku, a konkretnie na plastikowych nakrętkach. Zbieranie plastikowych nakrętek kształtuje proekologiczne postawy i zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zachęca ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także staje się bodźcem do studiowania wiedzy na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Zbieraj z nami nakrętki
dla Michała

Mam na imię Michał. Mam 11 lat. Zdiagnozowano u mnie autyzm wczesnodziecięcy. Nie mówię, dlatego potrzebuję terapii m.in. logopedycznej, komunikacji alternatywnej (AAC) i integracji sensorycznej. Dzięki zajęciom z AAC porozumiewam się gestami Makaton i komunikatorem z programem MÓWik i ciągle potrzebuję pracy ze specjalistami. Zwracam się z prośbą do wszystkich ludzi o dobrych sercach, o zbiórkę nakrętek na moją rzecz, za co składam z rodzicami wielkie podziękowania.

Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Gminy Miasta Częstochowy