Każdy z nas powinien reagować w sytuacji, gdy najmłodsi padają ofiarą przemocy.
Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci dobitnie o tym przypomina.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej nie czekaj – reaguj!

#DOSLMirów