Uczestnicy naszego Centrum mają możliwość cyklicznie brać udział w zajęciach grupowych o charakterze psychoedukacyjnym ze specjalistą psychoterapii uzależnień.