Dziękujemy za pomoc TISE 

Bez wsparcia TISE nie byłoby możliwe prowadzenie działań w nowym lokalu. Dziękujemy za zaufanie i za uwierzenie w nasz potencjał…