Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej Mirów

„Mirowski klub mieszkańca” – to propozycja dla Częstochowian w każdym wieku, mieszkających w dzielnicy Mirów.

Dołącz do nas i zostań współgospodarzem nowego miejsca w dzielnicy Mirów, w którym zrealizujesz swoje pomysły !!!

Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Projekt zakłada rozwój Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej na terenie dzielnicy Mirów, w którym podejmowane będą działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom w trudnych sytuacjach życiowych i całym społecznościom na nowo włączyć się do życia społecznego. Realizacja projektu Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów  ma być odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 maja 2021 r.

W ramach DOSL Mirów oferujemy:

 • Szkołę Budżetu Domowego – warsztaty z zakresu gospodarowania własnymi środkami
  finansowymi,
 • warsztaty komputerowe,
 • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • zajęcia z samoobrony,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne, elementy jogi i relaksacji,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • bezpłatne porady prawne,
 • warsztaty animacji.
 • organizowanie wolnego czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,
 • pikniki, spotkania integracyjne i tematyczne, imprezy lokalne,
 • korzystanie z wideoteki z psycho-poradnikami,
 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 • wymianę książek.

Realizator DOSL Mirów

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie
tel.: 517 504 501
dosl.podajdalej@gmail.com

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na bezpłatne zajęcia 6 dni w tygodniu.
W ochronie życia i zdrowia

W ochronie życia i zdrowia

„W ochronie zdrowia i życia” to projekt  współrealizowany przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt skierowany jest do częstochowskich seniorek i seniorów w wieku 65+, zagrożonych nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, w tym głównie osób z problemami w zakresie chorób...

czytaj dalej
Mobilna biblioteka

Mobilna biblioteka

Dzisiaj w ramach naszej mobilnej biblioteki doskonała oferta na weekend !!!! „Alchemik”- to baśniowa klimatyczna opowieść o tym, że zawsze warto marzyć i zdążać do wybranego celu. „Lessie wróć”- To klasyk, zarówno dla dzieci, młodzieży jak i starszych czytelników....

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny),
oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

 

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”