Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej Mirów

„Częstochowa silna dzielnicami”

Dołącz do nas i zostań współgospodarzem nowego miejsca w dzielnicy Mirów, w którym zrealizujesz swoje pomysły !!!

Projekt „Częstochowa silna dzielnicami” jest realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”, organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy.

Projekt zakłada rozwój Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej na terenie dzielnicy Mirów, w którym podejmowane będą działania aktywizujące i usamodzielniające, pomagające osobom w trudnych sytuacjach życiowych i całym społecznościom na nowo włączyć się do życia społecznego. Realizacja projektu Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów  ma być odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców dzielnicy.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2021 r.

DOSL Mirów

„Mirowski klub mieszkańca” – to propozycja dla Częstochowian w każdym wieku, mieszkających w dzielnicy Mirów.

W ramach DOSL Mirów oferujemy:

 • Szkołę Budżetu Domowego – warsztaty z zakresu gospodarowania własnymi środkami
  finansowymi,
 • warsztaty komputerowe,
 • zajęcia z języka angielskiego dla dzieci i dorosłych,
 • trening umiejętności psychospołecznych,
 • zajęcia z samoobrony,
 • zajęcia sportowo – rekreacyjne, elementy jogi i relaksacji,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • bezpłatne porady prawne,
 • warsztaty animacji.
 • organizowanie wolnego czasu po pracy, szkole innych obowiązkach,
 • pikniki, spotkania integracyjne i tematyczne, imprezy lokalne,
 • korzystanie z wideoteki z psycho-poradnikami,
 • edukacja publiczna w zakresie społecznym,
 • wymianę książek.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na bezpłatne zajęcia 6 dni w tygodniu.

Realizator DOSL Mirów

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„PODAJ DALEJ”
ul. ZŁOTA 47 w Częstochowie
tel.: 517 504 501
dosl.podajdalej@gmail.com

 

Godziny pracy DOSL Mirów:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
12:00 – 18:00
sobota 9:00 – 15:00

Zobacz co nowego w DOSL Mirów

Dni kobiet – podsumowanie

Dni kobiet – podsumowanie

DOSL Mirów - Aktualności         Tydzień Kobiet w obiektywie - podsumowanie     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie...

czytaj dalej
Manicure na dni kobiet

Manicure na dni kobiet

DOSL Mirów - Aktualności         Tydzień Kobiet   Bezpłatny manicure dla kobiet i porady kosmetyczne     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś...

czytaj dalej
Kartki na Dzień Kobiet

Kartki na Dzień Kobiet

DOSL Mirów - Aktualności         Tydzień Kobiet   Twórcze warsztaty w DOSL Mirów Artystyczne kartki, ręcznie wykonywane na Dzień Kobiet.         Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata...

czytaj dalej

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”