Celem konkursu jest podejmowanie działań promujących ekologiczne zachowania.

Tematem konkursu jest przedstawienie rozwiązań ekologicznych,
jakie można zrealizować w szkole lub jakie szkoła już wdrożyła.

Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

  • dzieci w wieku przedszkolnym – przedszkola przysyłają prace plastyczne, WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM do Stowarzyszenia do 5 listopada 2019 r. decyduje data wpływu prac do Stowarzyszenia przy ul. Złotej 47. Jedno przedszkole może przysłać maksymalnie 3 prace.
  • uczniowie szkół podstawowych – szkoły przygotowują prace w charakterze makiety lub filmu. Prezentacja makiet i filmów przez młodych konstruktorów odbędzie się w sali sesyjnej urzędu miasta w listopadzie. ZGŁOSZENIA grup do konkursu przyjmowane są do dnia 5 listopada 2019 r. na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia można dokonać pod adresem ul. Złota 47. Grupa może składać się maksymalnie z 3 uczniów. Każda szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace.

Zwycięskie projekty będą „podróżowały” po szkołach w celach edukacyjnych.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
E-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com
Telefonicznie: 517-504-501

Zadanie zostało dofinansowane ze
środków Gminy Miasta Częstochowy

Skip to content