EKO – WYNALAZCY 2

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
„EKO – WYNALAZCY” – edycja 2

Finał konkursu i wręczenie nagród zwycięzcom

odbędzie się 19 listopada 2018 r.

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy o godz. 14:30

R E G U L A M I N

Celem konkursu jest poszerzenie i utrwalenie wiedzy o:

  • możliwościach przeciwdziałania powstawania zjawiska smogu;
  • możliwościach zwiększenia efektywności energetycznej.

Czas, miejsce i uczestnicy konkursu:

Finał konkursu EKO – WYNALAZCY odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
Częstochowy, 19 listopada 2018 r. o godzinie 14:30

Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

  • dzieci w wieku przedszkolnymkonkurs plastyczny dotyczący sposobów zapobiegania powstawania smogu. Przedszkola przysyłają prace, WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM do Stowarzyszenia do 31 listopada 2018 r. decyduje data wpływu prac do Stowarzyszenia przy ul. Złotej 47. Jedno przedszkole może przysłać maksymalnie 3 prace.
  • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – konkurs polega na przygotowaniu przez szkołę jednej pracy w charakterze makiety o tematyce związanej ze sposobami zapobiegania powstawania smogu. Prezentacja makiet przez młodych konstruktorów odbędzie się w sali sesyjnej urzędu miasta w listopadzie. ZGŁOSZENIA grup do konkursu przyjmowane są do dnia 31 października 2018 r. na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia można dokonać pod adresem ul. Złota 47. Grupa może składać się maksymalnie z 3 uczniów.

Zwycięskie projekty będą „podróżowały” po szkołach w celach edukacyjnych. Zwycięskie szkoły otrzymają nagrodę rzeczową.

Administrowanie danymi osobowymi:

Organizator oświadcza, że jest administratorem wszystkich danych osobowych zebranych w trakcie organizacji, przebiegu i nagradzania uczestników Konkursu. Dane te, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku są gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Konkursu i bez zgody ich właścicieli nie będą nikomu udostępnione. 

Każdy uczestnik przez fakt wzięcia udziału w konkursie wyraża zgodę na publikację informacji i zdjęć z przebiegu konkursu.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

  • e-mail: stowarzyszeniepodajdalej@gmail.com (odpowiadamy w ten sam dzień)
  • telefonicznie: 517-504-501
Skip to content