Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Ruszamy Mirów 15 01 2020

Ruszamy Mirów 15 01 2020

Zajęcia sportowo-rekreacyjne z DOSL Mirów

ELEMENTY JOGI, TABATA, CROSS-FIT;
ĆWICZENIA: OGÓLNOROZWOJOWE,
WZMACNIAJĄCE, ROZCIĄGAJĄCE

Szopki krakowskie

Szopki krakowskie

Z życia CIS „Podaj Dalej”
20.12.2019
Uczestnicy CIS odwiedzili Muzeum Częstochowskie. Obejrzeli wystawę szopek krakowskich i wzięli wraz z dziećmi udział w warsztatach szopkarskich.

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy. Dowiedz się o Naszych działaniach

Współpracujemy z