Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Zbiórka choinek

Zbiórka choinek

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w naszej nowej akcji

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach

W lokalnych mediach o Nas…
Rozmowa Tygodnia Częstochowskiego 09.11.2019
Gościem Martyny Słabikowskiej była Agnieszka Gruziewska prezes Stowarzyszenia Podaj Dalej

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy. Dowiedz się o Naszych działaniach

Współpracujemy z