Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Podziękowania

Podziękowania

Szanowni Państwo
Pragniemy SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ wszystkim….

Ruszamy Mirów 30.10.2019

Ruszamy Mirów 30.10.2019

W każdą środę zapraszamy na zajęcia sportowe.
Spotykamy się o godz. 16:30 w
Szkole Podstawowej przy ul. Rozdolnej 5…

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy. Dowiedz się o Naszych działaniach

Współpracujemy z