Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Chrzciny

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” - Aktualności Dzieła Uczestników CIS "Podaj Dalej" - Chrzciny... Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...

Dni kobiet – podsumowanie

DOSL Mirów - Aktualności         Tydzień Kobiet w obiektywie - podsumowanie     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie...

Manicure na dni kobiet

DOSL Mirów - Aktualności         Tydzień Kobiet   Bezpłatny manicure dla kobiet i porady kosmetyczne     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś...

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy.

 

Dowiedz się o Naszych działaniach

Nasi Przyjaciele