Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Promocja DOSLw SP nr 27

DOSL Mirów - Aktualności         Promocja DOSL Mirów w Szkole Podstawowej nr 27   W piątek 28 czerwca 2019 r w Szkole Podstawowej przy ul. Rozdolnej 5 podczas zebrań z rodzicami uczniów odbyła się promocja DOSL Mirów i wakacyjnego harmonogramu...

Przerwa świąteczna – Boże Ciało

DOSL Mirów - Aktualności         DOSL Mirów - przerwa świąteczna   Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa:...

DOSL Mirów - Aktualności         Wakacje w DOSL Mirów - nowy harmonogram już jest     Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz...

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy.
Dowiedz się o Naszych działaniach

Współpracujemy z