Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Rekrutacja

do Projektu "Akcja - Aktywizacja"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 2018-2020

Spotkanie organizacyjne

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie „Akcja-Aktywizacja” na spotkanie organizacyjne, które odbędzie sie w dniu 9.07.2018 o godz. 13.00 przy ulicy Złotej 47 w Częstochowie.

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

Przeczytaj więcej o projekcie

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy.
Dowiedz się o Naszych działaniach

Nasi Przyjaciele