Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Ruszamy Mirów 14.08.

Za nami kolejne zajęcia sportowo-rekreacyjne z DOSL Mirów z cyklu „Ruszamy Mirów”…
A tutaj fotorelacja…

Ruszamy Mirów 7.08

„Ruszamy Mirów”
Fotorelacja z zajęć sportowo-rekreacyjnych z DOSL Mirów w parku przy Morenowej…

Zakładki

Oto najnowsze prace Uczestników CIS „Podaj Dalej” – ozdobne zakładki do książek…

Zachęcamy do zamawiania. Istnieje możliwość personalizacji zakładki…

Przyjmujemy również zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. ….

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy.
Dowiedz się o Naszych działaniach

Współpracujemy z