Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Podaj Dalej”

realizuje swoją misję społeczną prowadząc programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworząc projekty w celu edukacji ekologicznej i propagowania ekologicznych działań i zachowań.

Aktualności

Spotkanie organizacyjne „Akcja-Aktywizacja”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie "Akcja-Aktywizacja" na spotkanie organizacyjne, które odbędzie sie w dniu 9.07.2018 o godz. 13.00 w Stowarzyszeniu "Podaj Dalej" przy ulicy Złotej 47 w Częstochowie....

Nowe pliki do pobrania

Ulotka z danymi teleadresowymi Stowarzyszenia oraz ulotka informacyjna o rekrutacji...

Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej 2018

W dniu 27 maja odbył się Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej 2018, który zorganizowany został w ramach obchodów dwudziestych ósmych dni samorządu terytorialnego, w którym Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Podaj Dalej" brało aktywny udział....

Zmiana w przepisach – RODO 2018

Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada wiele nowych obowiązków na tzw. administratorów danych w tym i na Nas. Klauzula informacyjna RODO już do pobrania...

1% PODATKU to niedużo aby poprawić sytuację osób wykluczonych społecznie.

To tak dużo dla osób potrzebujęcych pomocy.
Dowiedz się o Naszych działaniach

Nasi Przyjaciele