ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2021 na usługi codziennego wykonania i dostawy ciepłego posiłku regeneracyjnego dla maksymalnie 113 Uczestników Centrum Integracji Społecznej

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/57820

Ogłoszenie nr 2021-5807-57820