Zapytanie ofertowe – na dostawę materiałów remontowych, stolarskich, narzędzi, elektronarzędzi oraz BHP na potrzeby warsztatu remontowo-stolarskiego w Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 2_05_2021 z dnia 19.05.2021 (skan)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (oświadczenie)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (oświadczenie)

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (oświadczenie)

Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/49264

Ogłoszenie nr 2021-5807-49264