Zapytanie ofertowe – na dostawę materiałów biurowych, dekoracyjnych i poligraficznych na potrzeby warsztatu administracji i teleinformatyki, warsztatu poligrafii i introligacji oraz warsztatu aranżacji wnętrz i handmade w Centrum Integracji Społecznej

Zapytanie ofertowe nr 1_05_2021 z dnia 12.05.2021 (skan)

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (formularz oferty)_1

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (oświadczenie)_1

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (oświadczenie)_1

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (oświadczenie)_1

Baza konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/10853
Ogłoszenie nr 2021-5807-47829

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Skip to content