Wolontariat Specjalistyczny

Zadanie sfinansowano ze środków  Narodowego Instytutu Wolności –
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Korpusu Solidarności –
Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata
2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w
NGO!”

Zadanie publiczne pn.: Wolontariat Specjalistyczny realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy
Potrzebującym „Podaj Dalej” od 01.09.2023 do 31.08.2026. Jest on współfinansowany ze środków
Narodowego Instytutu Wolności z programu „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i
Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030” w ramach „Konkurs WOW w NGO !
Edycja 2023”.

Wartość zadania publicznego: 352 540.00 PLN

Zadanie publiczne ma na celu profesjonalizacja pracy z wolontariuszami. Planowany jest dla nich
szeroki wachlarz zadań z zakresu:

pomocy społecznej (pomoc w prowadzeniu indywidualnych spraw, praca z rodziną)
wychowania i edukacji (pomoc w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży)
bezdomności (pomoc w socjalizacji, odzyskiwaniu więzi rodzinnych)
administracji (pomoc w sprawach biurowych i administracyjnych organizacji)

W ramach projektu przewidziane są między innymi mini granty dla wolontariuszy na realizację
autorskich projektów oraz wykłady, szkolenia, konferencje i opieka koordynatorów.
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt:

Kontakt: +48 728 661 257 

Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym
„Podaj Dalej”

Częstochowa ul. Limanowskiego 45
Tel. (poniedziałek – piątek, w godzinach 10-16)
podajdalej.wolontariat@gmail.com

Skip to content