Dzieje się… Początek lutego w CIS

Dzieje się… Początek lutego w CIS

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Z życia CIS… Dzieje się… Początek lutego w CISfotorelacja Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie...
Z życia CIS – styczeń

Z życia CIS – styczeń

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Z życia CIS… Styczeń 2020 w obiektywie Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1...
1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP

1% podatku dla OPP 1% podatku dla OPP Najważniejsze informacje o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego...

DOSL Mirów – Aktualności Współpraca partnerskaDOSL Mirów/CIS/SP 27 Zakończenie prac remontowych w Szkole Podstawowej nr 27. Prace remontowe wykonali Uczestnicy CIS „Podaj Dalej” w ramach współpracy partnerskiej między DOSL Mirów, a Szkołą Podstawową nr 27. Zadanie...
Szopki krakowskie

Szopki krakowskie

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Z życia CIS… 20.12.2019Uczestnicy CIS odwiedzili Muzeum Częstochowskie. Obejrzeli wystawę szopek krakowskich i wzięli wraz z dziećmi udział w warsztatach szopkarskich. Projekt „Akcja-Aktywizacja”...