Zbieraj nakrętki razem z Nami 🙂

„Nakrętkowa Częstochowa” – edycja 2017/2018

Przez lata trwania akcji, dzieci i młodzież (również dorośli) nabywają i utrwalają odruch sortowania odpadów. Akcja skupia się przede wszystkim na plastiku, a konkretnie na plastikowych nakrętkach. Zbieranie plastikowych nakrętek kształtuje proekologiczne postawy i zachowania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zachęca ich do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także staje się bodźcem do studiowania wiedzy na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych.

Włącz się w Naszą akcję

Pobierz dokumenty zgłoszeniowe
Zapoznaj się z warunkami - Regulamin AkcjiPobierz formularz zgłoszeniowy