„KLUB BYSTRZAKA” – edycja 2018

Projekt „Klub Bystrzaka” realizowany jest w całości z środków własnych Stowarzyszenia Pomocy Potrzebującym „PODAJ DALEJ”, w siedzibie Stowarzyszenia mieszczącej się przy ul. Limanowskiego 45. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez wolontariuszy, którzy nie pobierają za realizowane zadania żadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. Zajęcia są bepłatne i dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży.
Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-19:00 w miesiącach kwiecień-październik. Nie narzuca się harmonogramu, ponieważ plan zajęć będzie w sposób elastyczny dostosowywał się do potrzeb dzieci i młodzieży.

Prowadzone są zajęcia:

 • zajęcia integracyjno-kompensacyjne
 • zajęcia manualne i artystyczne,
 • zajęcia sportowe i rekreacyjne
 • taniec i warsztaty ruchowe
 • różne formy gier i zabaw grupowych
 • organizowanie imprez okolicznościowych (np. urodziny uczestników, Andrzejki, itp.).
 • odrabianie lekcji (w tym z języka angielskiego)
 • zajęcia świetlicowe
 • organizowanie zawodów i konkursów
 • wyjścia np. do Cyrku, na Uniwersytet Jurajski dla dzieci, bajki itp.
 • zajęcia indywidualne według potrzeb
Skip to content