Zarząd

Gruziewski Rajmund

Prezes Zarządu

Gruziewska Agnieszka

Wiceprezes Zarządu

Derda Olga

Sekretarz / Skarbnik

Derda Olga

Sekretarz / Skarbnik