DOSL Mirów – Harmonogram zajęć

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Blok

Poniedziałek 12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Zajęcia warsztatowe TUP
Pomoc w sprawach urzędowych
Zajęcia z grami planszowymi
Spotkania tematyczne
Zajęcia komputerowe
Psychoedukacja/konsultacje indywidualne TUP
Relaksacja z elementami jogi
Język angielski – pogotowie lekcyjne
Wtorek 12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Zajęcia komputerowe
Pomoc w sprawach urzędowych
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia z grami planszowymi
Język angielski – pogotowie lekcyjne
Środa 12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Spotkania tematyczne
Zajęcia warsztatowe TUP
Samoobrona
Relaksacja z elementami jogi
Czwartek 12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Zajęcia z grami planszowymi
Zajęcia komputerowe
Język angielski – pogotowie
Piątek 12:00 – 13:30
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:00 – 18:00
Szkoła budżetu domowego
Pomoc w sprawach urzędowych
Zajęcia z grami planszowymi
Język angielski – pogotowie lekcyjne
Sobota 10:00 – 12:00
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
14:00 – 16:00
Konsultacje indywidualne TUP
J. ang – pogotowie lekcyjne w tym egz. gimnazjalny
Samoobrona
J. ang – pogotowie lekcyjne w tym egz. dla 8 klasy
Relaksacja z elementami jogi
Język angielski dla dorosłych

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa