DOSL Mirów – Harmonogram zajęć – kwiecień 2019

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem prowadzonych przez nas zajęć.

PONIEDZIAŁEK
12:00-14:00 Zajęcia warsztatowe TUP
12:00-14:00 Pomoc w sprawach urzędowych
12:00-14:00 Zajęcia z grami planszowymi
14:00-16:00 Spotkania tematyczne
14:00-16:00 Zajęcia komputerowe
14:00-16:00 Psychoedukacja/konsultacje indywidualne TUP
16:00-18:00 Relaksacja z elementami jogi
16:00-18:00 Język angielski – pogotowie lekcyjne
12:00-18:00 Akcja „Wymień się książką”
WTOREK
12:00-14:00 Zajęcia komputerowe
12:00-14:00 Pomoc w sprawach urzędowych
14:00-16:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne
14:00-16:00 Zajęcia z grami planszowymi
16:00-18:00 Język angielski – pogotowie lekcyjne
ŚRODA
12:00-14:00 Spotkania tematyczne
12:00-14:00 Zajęcia warsztatowe TUP
14:00-16:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami samoobrony
16:00-18:00 Relaksacja z elementami jogi
CZWARTEK
12:00-14:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne
12:00-14:00 Zajęcia z grami planszowymi
14:00-16:00 Zajęcia komputerowe
16:00-18:00 Język angielski – pogotowie lekcyjne
PIĄTEK
12:00-13:30 Szkoła budżetu domowego
12:00-14:00 Pomoc w sprawach urzędowych
14:00-16:00 Zajęcia z grami planszowymi
16:00-18:00 Język angielski – pogotowie lekcyjne
SOBOTA
  9:00-11:00 Konsultacje indywidualne TUP
  9:00-11:00 J. ang. – pogotowie lekcyjne w tym egzamin gimnazjalny
11:00-13:00 Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami samoobrony
11:00-13:00 J. ang. – pogotowie lekcyjne w tym egzamin dla 8 klasy
13:00-15:00 Relaksacja z elementami jogi
13:00-15:00 J. angielski dla dorosłych

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), oś priorytetowa: IX Włączenie społeczne, działanie: 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno- zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny oraz budżetu Gminy Miasta Częstochowy

Zadanie „Dzielnicowy Ośrodek Społeczności Lokalnej – Mirów” zostało powierzone do realizacji przez Gminę Miasto Częstochowa w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”