Ślub

Ślub

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Dzieła Uczestników CIS „Podaj Dalej” – Ślub … Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973 363...
Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć III

Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć III

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna...
Chrzciny II

Chrzciny II

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Dzieła Uczestników CIS „Podaj Dalej” – Chrzciny II… Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp. tel. 733 973...
Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć II

Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć II

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Zajęcia reintegracyjne – galeria zdjęć Projekt „Akcja-Aktywizacja” jest dofinansowany ze środków Eurpejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna...
Zaproszenia komunijne

Zaproszenia komunijne

Centrum Integracji Społecznej “Podaj Dalej” – Aktualności Dzieła Uczestników CIS „Podaj Dalej” – zaproszenia komunijne… Przyjmujemy zamówienia na kartki okolicznościowe, świąteczne, zaproszenia, dyplomy, podziękowania, gratulacje itp....