Poniżej przedstawiamy wzór miesięcznego planu budżetowego, który można w prosty sposób przekształcić w plan roczny przez uzupełnienie kolejnych miesięcy do przodu i przeznaczenie osobnej strony podsumowującej każdy miesiąc pod kątem jednorazowych wydatków i ewentualnej zaoszczędzonej sumy pieniędzy

Zobacz więcej:
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-zaplanowac-domowy…

#DOSLMirów

Skip to content