Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.

Kierujemy ją do mieszkańców dzielnicy Mirów w celu zapoznania się z Państwa opiniami
i potrzebami. Wiedza, którą uzyskamy dzięki tej anonimowej ankiecie posłuży nam
do zbadania możliwości ich zaspokojenia poprzez działalność Dzielnicowego Ośrodka Społeczności Lokalnej Mirów.